Arterija III

Trečioji ekspozicija - jau rugsėjo 16 d.

Žmogus kuria pasaulį, ir pasaulis kuriamas pagal jį - tai mintis, vienijanti projekto "Arterija" idėjas ir ekspozicijas. Trečioji ekspozicija, kuriama VDA Kauno fakulteto Tekstilės katedros dėstytojų, menininkių Linos Jonikės ir Monikos Žaltės, kaip tik skirta atskleisti žmogaus kūrybos ir aplinkos santykį, akcentuoti tvarumo koncepciją, kuri skleidžiasi per menines idėjas apie vandenį. 
 
Šioje parodoje upės tėkmė plėtojama kaip tvaraus gyvenimo, vartojimo įpročių, ekologinės etikos refleksija. Šios temos siejamos su gamtos pasaulio tyrinėjimu ir suvokimu, mokymosi iš gamtos sistemų, pritaikant jas kūrybinėse idėjose ir eksperimentinėse medžiagų interpretacijose. Tyrėjai – menininkai individualiai pasirinko materiją  ir video mediją, kuri tiesiogiai siejasi su plėtojamomis temomis apie šiuolaikinį dizainą, objekto daugiafunkciškumą, psichologinę žmogaus būseną, įvaizdžio mitus, evoliuciją ir kitus probleminius laukus. Tyrinėjimų laukai peraugo į naujas kūrybinės eksperimentinės materijos formas, objektus ir jungtis, kurios siejamos su siūlymu atrasti naują požiūrį, netikėtą sprendimą, pažinti ar surasti save papasakotose menininkų istorijose.
  
Ši paroda  neatsitiktinai eksponuojama VDA viešoje kūrybinėje erdvėje „Arterija“, kurioje tarpsta tiek geografinės, tiek gamtinės, tiek istorinės, tiek ir prasminės reikšmės. Šis kontekstas yra ypač svarbus suvokiant, tiriant ir perkuriant materijas, paverčiant jas meno formomis ir panaudojant jas tvarios aplinkos bei gyvensenos metodams sukurti.

Trečiosios ekspozicijos-instaliacijos "Jei tu gyvas, atplauk..." atidarymas Kaune – jau rugsėjo 15 d. V. Kuzmos g.!
 

naujiena